Regulament Campanie "Aboneaza-te la Fish to Door"

 1. ORGANIZATORUL Campaniei

Organizatorul Campaniei REGULAMENT Campanie „Abonează-te la Fish to Door” (denumit in continuare „Campanie”) este NEDSEA S.R.L (denumit in continuare „Organizator” cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Cornatel, Nr 9-11, Camera 1, etaj2, ap 13. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament Oficial”) care este obligatoriu pentru toti cumparatorii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

 1. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 21.10.2022 (ora 00:00) – 31.10.2022 (ora 23.59). Campania are valabilitate pe întreg teritoriul României.

Campania se desfăşoară exclusiv pe paginile de Facebook, Instagram si Tik Tok:

https://www.facebook.com/tavernaracilor

https://www.instagram.com/tavernaracilor.herastrau/

https://www.tiktok.com/@tavernaracilor

Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la această Campanie, cumparatorii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

 1. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Campania este accesibila tuturor persoanelor fizice si juridice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor cumparatorilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie

5.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 3 de mai sus;

(2) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei mentionata Ia Art. 2 de mai sus;

5.2. Modalitatea de inscriere in Campanie

5.2.1. Participantii se pot inscrie in Campanie in perioada 21.10.2022 (ora 00:00) – 31.10.2022 (ora 23.59).

5.2.2 Participantii se pot inscrie in concurs achiziționând unul dintre abonamentele disponibile pe fishtodoor.ro în perioada 21.10.2022 (ora 00:00) – 31.10.2022 (ora 23.59).:

 • Fish to Door Light Lunar, în valoare de 10 lei/luna
 • Fish to Door Light Anual, în valoare de 90 lei/an
 • Fish to Door Feast Lunar, în valoare de 30 lei/luna
 • Fish to Door Feast Anual, în valoare de 270 lei/an
 • Fish to Door Addicted Lunar, în valoare de 100 lei/luna
 • Fish to Door Addicted Anual, în valoare de 900 lei/an

 

 1. PREMII

6.1. In cadrul Campaniei va fi acordat, conform mecanismului descris Ia Art. 5, următorul premiu:

 • 1x „Cutie cu Pește și Fructe de Mare”, în valoare totală de 500 LEI cu TVA inclus

 

 1. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Premiul Campaniei se va acorda prin intermediul unei extragere aleatorie a unui abonat din perioada 21.10.2022 (ora 00:00) – 31.10.2022 (ora 23.59), la finalul Campaniei.

Premiul concursului se va acorda in urma unei extrageri desfășurate de către Organizator în conformitate cu prezentul Regulament. Extragerea se va realiza folosind un software de extragere aleatorie a castigatorilor, de către NEDSEA S.R.L (denumit in continuare „Organizator”).

Premiul concursului se va acorda in urma unei extrageri desfășurate de către Organizator în conformitate cu prezentul Regulament. În cadrul extragerii va fi ales un câștigător, anunțat pe paginile de Facebook https://www.facebook.com/tavernaracilor, Instagram https://www.instagram.com/tavernaracilor.herastrau/ si Tik Tok https://www.tiktok.com/@tavernaracilor.

Extragerea se va realiza folosind un software de extragere aleatorie a castigatorilor din lista de abonamente noi facute pe perioada Concursului.

Desemnarea câștigătorului va avea loc pe 1 noiembrie.

Participarea la Concurs implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament și acceptul de intrare automată în baza de date a Organizatorului, Utilizatorii dându-și acordul expres, neechivoc și irevocabil ca Organizatorul să prelucreze datele cu caracter personal ale Utilizatorilor.

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice Participant la Concurs pe motiv de neconcordanță cu tema Concursului. Prin înscrierea în această activitate, Participantul confirmă faptul că a citit și a înțeles toate condițiile prezentului regulament și că le acceptă.

Valoarea comerciala totala a premiului oferit in cadrul acestei Campanii este de 500 de lei.

Acest premiu nu poate fi inlocuit cu alte obiecte si nici nu se poate acorda contravaloarea in bani; in cazul refuzului vreunui castigator de a primi premiul oferit de Organizator, in conditiile descrise in prezentul Regulament, acesta nu va primi nicio compensatie/despagubire din partea Organizatorului.

 1. NOTIFICAREA SI PREDAREA

Pentru a beneficia de aceasta campanie, cumparatorul trebuie sa indeplineasca cumulativ toate conditiile prezentului Regulament.

Premiul va fi livrat castigatorului validat, prin curier, in conditiile prezentului Regulament in termen de maximum 30 zile lucratoare. Premiul va fi livrat de catre NEDSEA/FishToDoor.

Organizatorul nu este raspunzator pentru cumparatorii care nu isi pot ridica premiul din cauza informatiilor incorect furnizate sau daca acesta nu poate fi gasit la adresa de livrare in momentul livrari.

Un premiu acordat nu poate fi inlocuit cu alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani sau alte produse.

 1. DREPTURI DE AUTOR

Cumparatorul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini sau texte inadecvate sau cu drepturi de autor pe instagram.com.

 1. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie va înceta de drept la data de 31 octombrie 2022 (ora 23.59) si poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

 1. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit pe https://fishtodoor.ro/abonamente-fishtodoor. Prin participarea la acceasta Campanie, participanții sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina oficiala https://fishtodoor.ro/regulament-concurs-abonamente-fishtodoor.

 1. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator și Cumparator la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.